הוועד המנהל


חברי הועד המנהל


פנחס (פיני) כהן - יו’’רזאב אבן חן
ראובן אדלר
אליהו בן עמרם
יוסף בר נתן
נאוה ברק
זאב גוטמן
עו"ד סתוי דבש
עו’’ד ראובן הלר
שלוה הסל
אבי הראל
ד’’ר שרה זיו
ניר זיכלינסקי
שמעון טופור
תמר יסעור
רחל לימון
משה מורג
אביבית פלג
יורם פטרושקה
עו"ד גדעון פישר
עו"ד רו"ח דניאל פסרמן
רו"ח דורון קופמן
יובל רבין

נציגי מרכז רפואי רבין

ד’’ר ערן הלפרן - מנהל
ארז לוי - מנהל אדמיניסטרטיבי
ריקי זטלנד - מנהלת הסיעוד

ורד קויטל - דוברת


אורלי מסקין – מנכ"ל


ועדת ביקורת

רו’’ח ולנטין היינס
רו"ח דני קליק
פרופ’ אבנר רוטמן


רו"ח העמותה
רו"ח מנשה קנובל


מבקר העמותה
רו"ח עופר אלקלעי


צוות העמותה:
אורלי מסקין - מנכ"ל
גלית נעמן - מנהלת גיוס משאבים
רו"ח אתי אמיגה - מנהלת כספים
ויקי רחמני - רכזת פרויקטים
כלנית אהרונסון - רכזת פורום עמיתי בילינסון
עופרה פרטוש - מנה"ח
שמרית דן / בר קליין - מזכירת העמותה
נגה שפירא - מתנדבת

;