הוועד המנהל


חברי הועד המנהל


פנחס (פיני) כהן - יו’’ר
אביבית פלג - סגנית יו"רזאב אבן חן
ראובן אדלר
אליהו בן עמרם
יוסף בר נתן
נאוה ברק
זאב גוטמן
עו"ד סתוי דבש
עו’’ד ראובן הלר
שלוה הסל
אבי הראל
ד’’ר שרה זיו
ניר זיכלינסקי
שרה זלקינד
שמעון טופור
תמר יסעור
רחל לימון
משה מורג
יורם פטרושקה
עו"ד גדעון פישר
רו"ח דורון קופמן
יובל רבין
יוכי שרםנציגי מרכז רפואי רבין

ד’’ר ערן הלפרן — מנהל
ארז לוי — מנהל אדמיניסטרטיבי
ריקי זטלנד — מנהלת הסיעודאורלי מסקין – מנכ"לועדת ביקורת

רו’’ח ולנטין היינס
רו"ח דני קליק
פרופ’ אבנר רוטמןרו"ח העמותה
רו"ח מנשה קנובלמבקר העמותה
רו"ח עופר אלקלעיצוות העמותה:
גלית נעמן - מנהלת גיוס משאבים
ויקי רחמני - רכזת פרויקטים
מיטל ירושלמי- רכזת פורום עמיתי בילינסון
עופרה פרטוש - מנה"ח
שמרית דן - מזכירת העמותה
נגה שפירא - מתנדבת

;